‘Degelijke, duurzame producten
van oer-Hollandse kwaliteit’

Activeer uw voucher

Op uw kortingsvoucher staat een kortingscode. Voer uw gegevens samen met deze code in en uw korting is geactiveerd. Plaatst u een bestelling bij Indoor Steel? Vergeet dan niet te melden dat u uw korting heeft geactiveerd. Let op; de kortingsactie is geldig tot en met 7 november 2018.

Meer weten? Neem contact op

Indoor Steel
Reijerskoop 313
2771 BN Boskoop
Telefoon: 06 – 511 66 062
Email: info@indoorsteel.nl

Postadres
Tweede bloksweg 50
2742 KK Waddinxveen

Op al onze offertes en opdrachten zijn van toepassing de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam zoals deze luiden volgens de aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden op verzoek toegezonden.