‘Degelijke, duurzame producten
van oer-Hollandse kwaliteit’

Contact

Wilt u uw idee met ons delen of uw ontwerp of project realiseren? Wilt u een prijs opvragen, of een ‘artist impression’ aanvragen? Of heeft u gewoon een vraag? Neem  gerust en vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag. Wilt u meer weten over trappen? Neem dan voor het snelste antwoord contact op met onze afdeling trappen.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.

Contactgegevens

INDOOR steel
Reijerskoop 313
2771 BN Boskoop
Telefoon: 06 – 511 66 062
E-mail: info@indoorsteel.nl
E-mail afd. trappen: trappen@indoorsteel.nl

Postadres
Tweede bloksweg 50
2742 KK Waddinxveen

Op al onze offertes en opdrachten zijn van toepassing de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam zoals deze luiden volgens de aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden op verzoek toegezonden.