‘Degelijke, duurzame producten
van oer-Hollandse kwaliteit’

Contact

Voor het delen van uw idee, het realiseren van uw ontwerp, project of voor vragen en opmerkingen over onze stalen producten neemt u gerust en vrijblijvend contact op met Indoor Steel. Wij helpen u graag met het beantwoorden van uw vragen.

Contactgegevens

Indoor Steel
Reijerskoop 313
2771 BN Boskoop
Telefoon: 06 – 511 66 062
Email: info@indoorsteel.nl

Postadres
Tweede bloksweg 50
2742 KK Waddinxveen

Op al onze offertes en opdrachten zijn van toepassing de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam zoals deze luiden volgens de aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden op verzoek toegezonden.