‘Degelijke, duurzame producten
van oer-Hollandse kwaliteit’

Onze partners

Wij werken met verschillende specialisten samen, om het best mogelijke resultaat te kunnen leveren.

Architecten

Producenten

Groenpartners

Aannemingsbedrijven

Marketing & reclame

Contactgegevens

INDOOR steel
Reijerskoop 313
2771 BN Boskoop
Telefoon: 06 – 511 66 062
Email: info@indoorsteel.nl

Postadres
Tweede bloksweg 50
2742 KK Waddinxveen

Op al onze offertes en opdrachten zijn van toepassing de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam zoals deze luiden volgens de aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden op verzoek toegezonden.